Plaquetes gravades

Plaquetes ovalades o xapetes rectangulars amb forats rectangulars o cinta de doble cara. Poden ser de llautó amb un acabat envellit, inoxidable sationat o polit… Es poden fer servir per identificar les taules d’un restaurant. Del mateix estil i mides es van fer servir per identificar les diferents portes d’un …